Аспартатамінотрансфераза (АСТ)

Аспартатамінотрансфераза (АсАТ, АСТ, GOT) – внутрішньоклітинний фермент з групи амінотрансфераз, каталізують взаємоперетворення амінокислот і кетокислот шляхом перенесення аміногрупи.

Аспартатамінотрансфераза міститься в тканинах серця, печінки, скелетних м’язах, нервовій тканині і нирках, в меншій мірі – в легенях, селезінці та підшлунковій залозі. У клітинах представлена ??двома ізоферментами: мітохондріальних і цитоплазматичних. У міокарді активність АсАТ приблизно в 10000 разів вище, ніж в сироватці крові у здорових людей. При інфаркті міокарда підвищена активність АсАТ- один з ранніх маркерів ушкодження серцевого м’яза, хоча специфічність його невисока. Рівень АсАТ зростає в сироватці крові вже через 6-8 години після больового нападу, а пік активності припадає на 18-24 години, потім рівень ферменту знижується до нормальних значень на 4-5 день. Існує залежність між розмірами вогнища некрозу в серцевому м’язі і рівнем АЛТ в сироватці крові. Наростання активності ферменту в динаміці може свідчити як про розширення вогнища інфаркту, так і про залучення в патологічний процес інших органів і тканин, наприклад печінки. При інфаркті міокарда активність АлАТ збільшується незначно, тому коефіцієнт де Рітіса (співвідношення АсАТ/АлАТ) різко зростає.

Значення аспартатамінотрансферази (іноді і АлАТ) при прогресивної м’язової дистрофії та дерматоміозитах досягає 8-кратного перевищення верхньої межі референтних значень. При інших видах м’язових захворювань, особливо з нейрогенним джерелом, активність ферментів зазвичай знаходиться в межах норми. Легенева емболія може призводити до підвищення рівня АСТ в 2-3 рази. Помірне підвищення активності в 2-5 разів від верхньої межі норми відзначається при гострих панкреатитах, пошкодженні м’язів при ударах, при гангрени і гемолітичних станах. Слід зазначити, що інтенсивні м’язові вправи з надмірним навантаженням також можуть викликати минуще збільшення активності АсАТ в сироватці крові.

Активність ферменту в сироватці крові у чоловіків дещо вище, ніж у жінок.

Показання до призначення аналізу – аспартатамінотрансфераза

1. Діагностика і диференціальна діагностика інфаркту міокарда та інших захворювань серцевого м’яза.
2. Захворювання печінки.
3. Патологія скелетних м’язів.

Підготовка до дослідження . взяття крові натще.

Матеріал для дослідження . сироватка крові (уникати гемолізу, так як активність ферменту в еритроцитах вище, ніж в сироватці крові).

Метод визначення . кінетичний (IFCC).

Одиниці виміру . Е/л

Референтні значення (Аспартатамінотрансфераза – норма):

до 6 міс & lt; 84 Е/л;
7-12мес & lt; 82 Е/л;
1-3г & lt; 48 Е/л;
4-6 років & lt; 36 Е/л;
7-12 років & lt; 50 Е/л;
13-17 років чоловіки & lt; 35 Е/л;
жінки & lt; 27 Е/л;
& gt; 17 років чоловіки & lt; 37 Е/л;
жінки & lt; 29 Е/л.

Підвищення значень аспартатамінотрансферази

1. Інфаркт міокарда.
2. Гострий міокардит.
3. Тромбоз легеневої артерії.
4. Кардіохірургічні втручання, ангіокардіографія.
5. Гепатити різної етіології (вірусні, токсичні, алкогольні).
6. Важкий приступ стенокардії.
7. Холестаз.
8. Травми скелетних м’язів.
9. Міопатії.
10. Гострий панкреатит.
11. Рак печінки (первинний і метастатичний).

Вартість дослідження “ Аспартатамінотрансфераза

_0.32MB/0.00130 sec